Jongeren en schulden

 

 

 

Naarmate jongeren ouder worden, komen ze vaker geld tekort. Eén op de zes mbo'ers heeft een schuld. Gaan jongeren op zichzelf wonen, dan neemt de schuldensituatie toe. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van financiële problemen bij jongeren?

 

Type schulden

We maken onderscheid tussen formele en informele schulden.

 

Formele schulden zijn schulden bij instantie zoals banken, DUO, zorgverzekering en mobiele providers. Studieleningen en roodstand zijn de belangrijkste formele schulden onder studenten. Daarnaast komen betalingsachterstanden bij de zorgverzekeraar en de telefoonprovider voor.

 

Onder informele schulden verstaan we schulden bij vrienden en familie. Scholieren lenen vooral van vrienden en ouders.23 % van de uitwonende mbo-studenten heeft een schuld.

 

Ontstaan schulden


Uit het Nibud-onderzoek Kans op financiële problemen blijkt dat iemands houding en financiële vaardigheden van grote invloed zijn op het ontstaan van financiële problemen. Gebrekkig financieel beheer, financiële onwetendheid en geen behoefte hebben om te sparen en vooruit te plannen, vergroten de kans op financiële problemen.

 

Een impulsieve, verleidinggevoelige en statusgevoelige houding vergroot de kans dat iemand moeilijk met geld om kan gaan, niet kan rondkomen en schulden heeft. De invloed van reclame en het willen meedoen met rages en trends speelt hierin een rol.

 

Uit- of thuiswonend


Het Nibud merkt dat de overgang van thuiswonend naar zelfstandig wonen voor veel jongeren lastig is. Uit Nibud-onderzoeken blijkt een groot verschil tussen de schuldensituatie van thuiswonende en uitwonende studenten. Van de thuiswonende mbo-studenten heeft 15% een schuld, van gemiddeld 700 euro, tegen 23% van de uitwonende mbo-studenten met een schuld van gemiddeld 2500 euro.

 

Factoren die een rol spelen bij het ontstaan van schulden


gebeurtenissen of veranderingen in de levensfase zoals op zichzelf gaan wonen

de psychosociale situatie: o.a. verslavingen, gebrek aan weerbaarheid en compensatiegedrag

verstandelijke beperkingen: vaardigheden en capaciteiten

financiële opvoeding

de mogelijkheden om schulden te maken

budgettaire redenen: inkomensterugval of uitgavenstijging, vaak gecombineerd met minder controle op de financiële situatie.

 

Gevolgen


Schulden leveren stress op. Uit ervaringen van mbo-docenten blijkt dat studenten met schulden vaker afwezig zijn, moe zijn door veel werken, weinig aandacht aan school besteden, hun studiekosten moeilijk kunnen betalen of zelfs stoppen met school.

 

Daarnaast belemmeren schulden jongeren een toekomst op te bouwen. Je bent meer bezig met het aflossen dan met de toekomst. Salaris wordt direct gebruikt voor het aflossen van schulden. Het is voor deze jongeren moeilijker om op zichzelf te gaan wonen gezien de beperkte financiële middelen die overblijven.

 

Wat kunt u doen?


Het is belangrijk om financiële problemen bespreekbaar te maken. Bekijk samen welke oplossingen er zijn, passend bij de situatie en de persoonlijkheid van de jongere. Hoe eerder u er bij bent, hoe meer problemen worden voorkomen.

 

Bron : Nibud website

• Heeft u problemen om uw inkomsten en uitgaven in balans te krijgen en dreigt u tekort te komen? Wacht niet tot het te laat is! - Neem contact op of maak een afspraak. Een goed gesprek kan helpen!    
Powered by: WebBuro WebBuro