Schuldhulp

Hulpverlening bij schulden
 
Wat is dat “hulpverlening bij schulden”?

 

Er zijn in Nederland honderdduizenden mensen die met financiële problemen kampen, waarvan er meer dan tweehonderdduizend problematische schulden hebben. Dit geeft aan dat financiële problemen tegenwoordig vaak voorkomen. Het is dan ook geen schande, het is alleen erg moeilijk om ermee om te gaan en nog moeilijker om er weer uit te komen. Bureau Kwaaitaal kan u daarbij helpen.


Wanneer je schulden hebt, beïnvloedt dat je dagelijks leven. Schulden veroorzaken stress en verminderen over het algemeen de levenskwaliteit van mensen. Hulpverlening bij schulden houdt in dat wij intensief met u gaan kijken hoe uw situatie eruit ziet. Op basis daarvan stellen we een plan van aanpak op dat er niet alleen voor moet zorgen dat u schuldenvrij wordt, maar u ook helpt om niet weer in dezelfde situatie terecht te komen.

Geen situatie is gelijk en daarom benaderen wij elk probleem op een individuele manier. Het is vooraf dan ook niet te zeggen hoe wij uw specifieke probleem aan zullen pakken. Dit hangt af van de mate van schulden, de typen schuldeisers, uw inkomenssituatie, uw gezinssituatie en ga zo maar door. Wanneer u ons inschakelt zullen wij samen met u uw situatie in kaart brengen en op basis daarvan oplossingen bedenken. Samen met u stellen we het plan van aanpak op waarin wordt vastgelegd wat de vervolgstappen zijn. U staat er niet meer alleen voor!


U moet er wel goed bij stilstaan dat het aflossen van schulden, ook met onze hulp, nooit eenvoudig is. U zult lange tijd moeten leven van een minimaal inkomen. Daarnaast stellen wij als voorwaarde dat u orde op zaken stelt in uw financiële huishouding d.m.v. een budgetbeheerplan (Totaalpakket).


Problematische schulden


Hebt u, om wat voor reden dan ook, schulden gemaakt en is er geen uitzicht op realistische afbetalingsmogelijkheden? Dan kunt u spreken van problematische schulden. Zijn bijvoorbeeld uw vaste lasten hoger dan uw inkomen, dan zult u steeds dieper in de problemen raken en lijkt er op het eerste gezicht geen oplossing.

Schulden kunnen om uiteenlopende redenen ontstaan en wanneer u het te ver laat komen, kan dit grote problemen veroorzaken. Wanneer u met korte-termijn-oplossingen de problemen van de dag probeert op te lossen (bijvoorbeeld nóg een lening, producten op afbetaling kopen, rekeningen laten liggen etc.) dan zal de uiteindelijke klap dubbel zo hard zijn. In alle gevallen doet u er verstandig aan tijdig contact op te nemen met Bureau Kwaaitaal zodat we samen aan een oplossing kunnen gaan werken. U staat er niet meer alleen voor en u kunt niets meer over het hoofd zien. U zet stappen vooruit in plaats van op de plaats of zelfs terug.

De in het plan van aanpak gemaakte afspraken en de algemene voorwaarden worden opgenomen in een contract welke door beide partijen ondertekend wordt.

 

Kansrijke schuldenaar


De kosten voor schuldhulpverlening nemen in Nederland schrikbarend toe en daarom is er met de beroepsgroep de afspraak gemaakt dat alleen mensen die gemotiveerd zij om hun schulden terug te betalen kunnen rekenen op onze hulp. Dit is een landelijk standpunt en geldt ook voor gemeentes en kredietbanken. Dus: wie niet meewerkt, krijgt geen schuldhulp meer!

 

Schuldbemiddeling

 

Bij een schuldbemiddeling melden wij u aan bij de gemeente waarin u woonachtig bent. Hiervoor kijkt men eerst naar uw schuldensituatie. Dus, hoeveel schuld u heeft en waar. Daarna wordt gekeken wat u maandelijks voor de aflossing kunt missen. Dat bedrag wordt dan ingezet om uw schulden terug te betalen. Uw gemeente probeert dan een regeling te treffen met al uw schuldeisers. Daarbij houden zij rekening met zowel uw belangen als die van de schuldeisers. Drie jaar lang wordt van u een maximale inspanning verwacht. Alles wat u eventueel meer gaat verdienen wordt ook gebruikt om de schuldeisers af te lossen. Men vraagt aan uw schuldeisers dat zij in ruil daarvoor geen rente berekenen over uw schuld en geen deurwaarder meer sturen.


Enkele voorwaarden


• De schuldenaar doet een maximale inspanning om de schulden te betalen.

• Al uw schulden worden in de regeling opgenomen.

• De looptijd van de schuldbemiddeling is normaal gesproken 36 maanden. In het geval van een

    betalingsregeling kan de regeling ook langer doorlopen.

• Gelijkberechtiging van schuldeisers, met uitzondering van juridisch preferente schulden.

• Alleen als alle schuldeisers akkoord zijn met het schuldregelingsvoorstel, is de schuldregeling geslaagd en

    start de schuldbemiddeling.

• Vorderingen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kunnen niet worden kwijtgescholden. Daarvoor

    bestaan speciale regels.

• Als een of meer schuldeisers niet akkoord gaan, gaat de schuldregeling niet door. Eventueel kunt u dan

    een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen (WSNP).


Bij het in behandeling nemen van een aanvraag voor schuldregeling stelt Bureau Kwaaitaal als eis, dat u volledige openheid van (financiële) zaken geeft en geen nieuwe schulden maakt. Schuldbemiddeling is gekoppeld aan budgetbeheer Totaal.

• Heeft u problemen om uw inkomsten en uitgaven in balans te krijgen en dreigt u tekort te komen? Wacht niet tot het te laat is! - Neem contact op of maak een afspraak. Een goed gesprek kan helpen!    
Powered by: WebBuro WebBuro