Beschermingsbewind

 

Onderbewindstelling is van toepassing op goederen van mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms kan er met een bewind alleen over bepaalde goederen worden volstaan. In de aanvraag moet dan wel precies worden aangegeven om welke goederen het dan moet gaan. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon niet meer zelfstandig daarover beslissen. Hij mag bijvoorbeeld niets verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. Beslissingen door de bewindvoerder moeten wel, zolang dat gaat, samen met de betrokkene worden genomen. De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de goederen. Bij het regelen van financiële zaken van de betrokkene kan de bewindvoerder ook een belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvragen.

 

Zou u graag nader geïnformeerd willen worden over het beschermingsbewind? Vul dan ons contactformulier in, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Wilt u zich meteen aanmelden? Dan kunt u gebruik maken van ons aanmeldformulier.

• Heeft u problemen om uw inkomsten en uitgaven in balans te krijgen en dreigt u tekort te komen? Wacht niet tot het te laat is! - Neem contact op of maak een afspraak. Een goed gesprek kan helpen!    
Powered by: WebBuro WebBuro